Əmək hüququ – Elektron Xidmətlər

admin

Əmək hüquq münasibətlərinə daxil olan müəyyən növ xidmətlər elektron qaydada göstərilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən göstərilən aşağıdakı xidmətlərdən Elektron Hökumət Portalına Asan İmza ilə daxil olaraq istifadə etmək olar.

  • Əmək müqavilələri bildirişləri barədə məlumatların işçilər tərəfindən əldə edilməsi
  • Əmək müqaviləsi bildirişlərinin qeydiyyata alınması və bu barədə işəgötürənə məlumatın verilməsi
  • Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi
  • İş yerinə dair arayış
  • İstehsalatda baş verən hadisə barədə aidiyyəti dövlət strukturlarına məlumatların verilməsi
  • Sığortaedənin uçot nömrəsinin öyrənilməsi
  • Sığortaolunanın onlayn uçota alınması
  • Sığortaolunanlara məlumatların verilməsi